Onder restauratie wordt verstaan het weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen en speelbaar maken van een instrument. Ons streven is dat er steeds gewerkt wordt naar het origineel van het instrument uit zijn ontstaanstijd om zo de specifieke kwaliteiten van het instrument te behouden.

Lees verder >>