Graag stel ik u mijn kennis en ervaring ter beschikking indien u vragen heeft omtrent aankoop of waardebepaling van een instrument. Ook vragen over onderhoud, verzorging of plaatsing in de ruimte of anderszins aangaande uw instrument wil ik gaarne beantwoorden.